Game Thời Trang cho Goku

Chờ tý game đang tải... 10 (không chờ)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


Thông tin: Trò chơi Game Thời Trang cho Goku trên Game 7 Viên Ngọc Rồng là trò chơi thuộc thể loại Game 7 Viên Ngọc Rồng 2. Game Game Thời Trang cho Goku được cập nhật vào ngày 2015-07-17 và có 3948 lần đánh giá. Game Thời Trang cho Goku là một trò chơi được yêu thích và tìm kiếm nhiều hiện nay. Chúng tôi có rất nhiều loại game mới và hay giống với Game Thời Trang cho Goku trên hệ thống, bạn có thể click và trải nghiệm tất cả ở website cùng với những người bạn tuyệt vời của bạn. Bạn có thể tham khảo một số trang web khác của chúng tôi như YooB 4. xem thêm >>


Cách chơi: Sử dụng J để chọn nhân vật và bản đồ

---Người Chơi 1----

A/D: Di chuyển
S: Phòng thủ
J: Tấn công
K: Nhảy
L: Chạy
U: Tấn công tổng lực
I: Tấn công thế mạnh
O: Triệu tập, hổ trợ
Combos: S + J, S + U,, S + I, W + U, W + I, W + J
Quiet step: S + L, W + L


---Người Chơi 2----

← →: Di chuyển
↓: Phòng thủ
1: Tấn công
2: Nhảy
3: Chạy
4: Tấn công tổng lực
5: Tấn công thế mạnh
6: Triệu tập, hổ trợ
Combo: ↓ + 1, ↓ + 4, ↓ + 5, ↑ + 1, ↑ +4, ↑ +5
Quiet step: ↓ + 3, ↑ + 3


Danh mục game: game 7 vien ngoc rong 2.4  game 7 vien ngoc rong 2.5
Điểm đánh giá: 4.9/5.0 trên 3948 lần đánh giá
Links: Yoobfriv.com Friv 2016 Friv Games Jogos De Five Nights at Freddy's Jogos De Five Nights at Freddy's 4 Jogos YooB

ADVERTISEMENT

X
Sair da tela inteira